Kvalitetsauktion nr. 2 slutter den 14. April 2024 kl. 15:00

Danmark 1851
1851 - Danmark - AFA 1 - Brev
FIRE R.B.S., Ferslew. Brev annulleret med det SKÆVT KOMBINEREDE stempel fra Købmagergades Postkontor, 10.6.1851. Dette kombinerede dagstempel blev fremstillet som et forsøg, for at gøre annullering og afgangsstempling lettere. Det var ingen succés, da annulleringsdelen sad i den "forkerte" side.
 • Lot: 2
DKK 3.000,00
Danmark 1851
1851 - Danmark - AFA 1 - Brev
FIRE R.B.S., Ferslew. Brev sendt fra AARHUS og afgangsstemplet med 1½ ringstemplet, 10.6.1851. Sendt til Tanderup. pr. Thisted.
 • Lot: 3
DKK 2.500,00
Danmark 1851
1851 - Danmark - AFA 1 - Brev
FIRE R.B.S. Ferslew, Plade II, Position 74. Unikt brev - det eneste kendte med Ferslew annulleret med NUM 97. Sendt fra Augustenborg 2.4.1852 via Sønderborg til Apenrade. Attest Møller 2001. Mærket er let beklippet og let beskadiget i NV hjørne.
 • Lot: 4
DKK 5.000,00
Danmark 1852
1852 - Danmark - AFA 1 Ia - Frimærke - Stemplet
FIRE R.B.S. Thiele I, Plade I, brun. Pragtmærke annulleret med retvendt nummerstempel 104: NEKSØ.
 • Lot: 5
DKK 750,00
Danmark 1852
1852 - Danmark - AFA 1 Ia - Brev
FIRE R.B.S. Thiele I, brun. Brev med fuldt indhold sendt fra APENRADE 12.7.52 (Rammestempel med håndskreven dato) til Atzerballig Skov pr. Sønderborg. Annulleret med stumt stempel. Meget sjældent rammestempel der kun blev anvendt i en kort periode. DAKA: 15000. Mærket beklippet foroven og forneden.
 • Lot: 6
DKK 2.500,00
Danmark 1853
1853 - Danmark - AFA 1 IIa - Brev
FIRE R.B.S. Thiele II, sortbrun. Brev sendt fra KIEL 30.5.1854 til København. Annulleret med nummerstempel 121.
 • Lot: 7
DKK 500,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 1 IIIb - Brev
FIRE R.B.S. Thiele III, gulbrun. Uhyre bredrandet mærke med del af nedre marginal på brev sendt fra NAKSKOV 4.1.1855 til Nykøbing. Annulleret med nummerstempel 43. Luxusbrev!
 • Lot: 8
DKK 500,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 1 IIIe - Brev
FIRE R.B.S. Thiele III, Plade IV, Position 3, KASTANIEBRUN. Brev sendt fra KIØBENHAVN 13.1.1855 (kompasstempel) til Hjørring. Annulleret med nummerstempel 1. Attest Lars Jørgensen (2021).
 • Lot: 9
DKK 500,00
Danmark 1851
1851 - Danmark - AFA 2a - Frimærke - Stemplet
2 Rigsbankskilling, Ferslew, Plade I, Position 91, Type 9. Annulleret med stumt stempel. Attest Gunner Lundegaard Nielsen (1970).
 • Lot: 10
DKK 3.000,00
Danmark 1852
1852 - Danmark - AFA 2b - Frimærke - Stemplet
2 Rigsbankskilling, Thiele, Plade I, Position 36, Type 8. Annulleret med nummerstempel 1. Attest G. Lundegaard Nielsen (1973).
 • Lot: 11
DKK 2.000,00
Danmark 1852
1852 - Danmark - AFA 2b - Frimærke - Stemplet
2 Rigsbankskilling, Thiele, Plade II, Position 71, Type 5. Annulleret med nummerstempel 1. Attest Carl Aage Møller (1986).
 • Lot: 12
DKK 2.000,00
Danmark 1852
1852 - Danmark - AFA 2b - Brev
2 Rigsbankskilling, Thiele, Plade I, Position 36, Type 8. Fodpostbrev sendt lokalt i København. Annulleret med nummerstempel 1 og sidestemplet med fodpoststempel F:P: 27.1.1854. Attest Vagn Jensen (2004).
 • Lot: 14
DKK 3.000,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 3,6,7 - Brev
2 Skilling, blå og 16 Skilling, gråviolet samt 4 Skilling, brun. I alt 22 Skilling på brev sendt fra KIØBENHAVN 30.9.(1861) til Berlin, Tyskland. Annulleret med nummerstempel 1. Rammestempel "Aus Dänemark" og transitstemplet K.D.O.P.A. HAMBURG 1.10. samt ankomststemplet i Berlin 2.10. 2 Skilling tætklippet og 4 Skilling beklippet. DAKA: 16000.
 • Lot: 16
DKK 1.500,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 3,6,7 - Brev
2 Skilling, blå og 16 Skilling, gråviolet samt 4 Skilling, brun. Brev sendt fra KJØBENHAVN 12.9.(1861) til Køln, Tyskland. Annulleret med nummerstempel 1. Rammestempel "Aus Dänemark". Transitstemplet K.D.O.P.A. HAMBURG 13.9. og ankomststemplet COELN 14.9. DAKA: 16000. Attest Lasse Nielsen (2009).
 • Lot: 17
DKK 2.000,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 3 - Brev
2 Skilling, Plade I. LOKALBREV sendt fra AALBORG 13.9.(1864) til Nørresundby. Annulleret med nummerstempel 4. Fra 26.4.1852 havde Aalborg soim det eneste postkontor i provinsen en 2-skilling lokalbrevtakst. Denne særlige lokaltakstordning blev 13.9.1852 udvidet til at gælde for breve imellem Aalborg og Nørresundby og var gældende frem til 1.9.1870, da Nørresundby ændrede status til regnskabsførende postekspedition. Kun få tilsvarende breve kendes. Meget sjælden forsendelse. DAKA: 25000. UDSTILLINGSOBJEKT. Ex. Peer Lorentzen (II-154). Attester Lasse Nielsen (2003) og Lars Jørgensen (2024).
 • Lot: 18
DKK 7.500,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 3 - Brev
2 Skilling, Plade I, Position 46. Brev sendt lokalt i Nørresundby Postdistrikt. Annulleret med nummerstempel 208 og sidestemplet NØRRE-SUNDBY 21.6. Det kan ikke fastslås, om brevet er afsendt før eller efter 9.12.1865. Inden 9.12.1864 gjaldt taksten ikke indenfor Nørresundby Postdistrikt. Brevet skulle da være frankeret med 4 skilling, og en 2 skillings frankering ville være en fri fortolkning (omgåelse) af Aalborg-Nørresundby lokaltakst særordning. Efter 9.12.1865 gjaldt 2 skilling lokaltakst indenfor postdistriktet for alle posthuse og postekspeditioner. Før denne dato var lokaltaksten udelukkende gældende for København og 17 provinsbyer samt et specielt arrangement for post mellem Aalborg og Nørresundby (13.9.1852-1.9.1870). Ekstrem sjælden forsendelse. UDSTILLINGSOBJEKT. Attest Lars Jørgensen (2024).
 • Lot: 19
DKK 7.500,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 3 - Brev
2 Skilling, blå. Lokalbrev annulleret NUM 1 og stemplet med SPIDSOVALT fodpoststempel i blå farve 12.9. (1864-1865).
 • Lot: 20
DKK 500,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 3 - Brev
2 Skilling, Plade II, Position 28. Fodpostbrev med fuldt indhold sendt lokalt i København. Annulleret med nummerstempel 1 og sidestemplet F:P: 7.8.64. Smuk forsendelse. Attest Slavomir Kaiser (1983).
 • Lot: 21
DKK 1.000,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 4 - Brev
4 Skilling, 5. Tryk (4-stribe og 2 enkelt). Skibsbrev sendt til Mela pr. Skien, Norge. Annulleret med nummerstempel 190 og sidestemplet DAMPSK.POST.SPED. Nr. 6, 5.2.1858. Transitstemplet HELSINGØR 8.2.1858 og SVINESUND 12.2.1858. 3 mærker tangerede rande. Meget sjælden forsendelse. DAKA: 16.000. Attest Carl Aage Møller (1998).
 • Lot: 22
DKK 2.000,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 4 - Brev
4 Skilling, 2.Tryk, rødbrun. Brev sendt fra Ringenæs 10.2. (håndskreven bynavn og dato) til Flensborg. Annulleret ved ankomsten med nummerstempel 16. Rinkenæs var et brevsamlingssted mellem Flensborg og Sønderborg. Attest Carl Åge Møller (2009).
 • Lot: 23
DKK 1.200,00
Danmark 1854
1854 - Danmark - AFA 4 - Brev
4 Skilling, brun. Reklamekuvert med indvendig trykte reklamer for lokale virksomheder i Nykøbing Falster. I midten et prospekt af Nykøbing. Brevet er sendt fra Nykjøbing paa Falster, 28.11.1857 til Mariboe. Disse kuverter med påsatte frimærker blev solgt for halv porto, i dette tilfælde 2 Skilling. Reklameindtægten dækkede resten og lidt til. Sjælden forsendelse.
 • Lot: 24
DKK 5.000,00